ป้ายกำกับ: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านทุ่งงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)