:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ 34-007 ถนนสายบ้านทุ่งต๋ำ - บ้านสบเสริม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งต๋ำ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 12 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_300_57_57_884.pdf