:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ 34-003 ถนนสายบ้านมั่ว –บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 12 ม.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_299_6_24_385.pdf