ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2560

คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก… Read more »

พิธีหล่อเทียนพรรษา 2560

เทศบาลนตำบลเสริมงาม ร่วมกับโรง… Read more »