:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอมรรัตน ค้าโค
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
นายอรรถพล ไพรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาววินันท์ ปอกปา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายแก้วมูล แก้วประเสริฐ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุก
นายกรวิชญ์ ใหม่กันทะ
คนงานประจำรถขยะ
นายหวิน เรืองวงศ์
คนงานประจำรถขยะ