:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายอุดมพงษ์ ตันทา
(กำนัน) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม
โทร 086-1902692
นายอุดมพงษ์ ตันทา
(กำนัน) หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม
โทร 086-1902692
นายสมบูรณ์ แก้วจิโน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม
โทร 089-8543795
นายทรงกฤษฎ์ ตาคำมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงาม
โทร 085-7081499
นางศรีจันทร์ ปิงแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม
โทร 088-4128954
นายอุเทน จักรวาฬ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม
โทร0............................
นายอนุชิต ใจอ้าย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง
โทร 087-1736348
นายชนะพล ชุ่มธิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง
โทร 089-5581475
นายสุทิน ผ่านภพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง
โทร 089-7598176
นายบุญเรือง ตันตุ้ย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย
โทร 087-1910170