:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
คณะผู้บริหาร
นายสมอาจ สว่างปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม
โทร 084-3666464
นายมงคล ขัดผาบ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม
โทร 081-9522866
นายเฉลิมพล อุดทาคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม
โทร 093-1367808
นายสกล วงศ์น่าน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม
โทร 085-4395707
นางสาวสุขฤทัย หมื่นอ้าย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม
โทร 098-7492917
นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์
ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม
081-8851613