:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางมณี ปินตาแก้ว
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม
โทร 088-4319251
นางสาวชาลิสา ปิงแก้ว
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม
โทร 083-5708373
นางรำพรรณี ชาจีน
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม
โทร 099-3699590
นางไพรินทร์ สุปิน
หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม
โทร 085-7058624
นางสาวน้อง เทพเสาร์
หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง
โทร 086-1798134
นางสาวกรรณิกา ตุ้ยดี
หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง
โทร 084-8062621
นางจิติยา ปัญญาวงค์
หมู่ที่ 8 ตำบลเสริมกลาง
โทร 088-4182643
นางพิลม ใหม่กันทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง
โทร 081-9934964