รายงานดำเนินงาน

กำลังปรับปรุง

รายงานการประชุมท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานการประเมิน LPA

รายงานตรวจสอบจาก สตง./ปปช

รายงานสถานะทางการเงิน

ข้อมูลการรับ / จ่ายเงิน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดหาหาพัสดุ

1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์       ดาวน์โหลด
(พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2 ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ปี 61        ดาวน์โหลด

ผลการสำรวจพึงพอใจของประชาชน