:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ติดต่อเรา

 เทศบาลตำบลเสริมงาม เลขที่ 53 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ :  054-286009
โทรสาร (FAX) :  054-286001 
E-mail : saraban-soemngam@lgo.mail.go.th
Website : www.soemngam.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-286572

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม
054-286009

สำนักปลัด 101
ปลัดเทศบาล 102
นายกเทศมนตรี 103
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายประปา 104
รองนายกเทศมนตรีฝายโยธา 105
กองการศึกษา 106
กองคลัง 107
การเงิน 107
พัสดุ  108
จัดเก็บรายได้ 109
กองช่าง 110
กองการประปา 111
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 112
ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลเสริมงาม 113
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  อาคารที่ 1 114
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  อาคารที่ 2 115
โอเปอร์เรเตอร์ 0

 

แผนที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น