:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิด โครงการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง-เบาหวาน และโรคแทรกซ้อนในชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร