:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย นายเฉลิมพล อุดทาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม, จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม, ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเสริมงามและสถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ดำเนินกิจกรรมจัดท

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร