:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย นางชฎาพร เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา, และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม เข้าร่วมประ

15 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร