:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย นายมงคล ขัดผาบ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม, นางชฎาพร เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณะครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสร

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร