:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย นายนิธิ อำนาจพูก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม/ประเมินสถานการณ์ ไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม เป็นประธานในที่ประชุ

1 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร