:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์ เทพเสาร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยนางสาวณัฐณิชา ลาดปาละ เลขานุการสภาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม

27 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร