:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม, ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมมลพิษ, ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม เข้าร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบสถานที

11 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร