การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2563

นายโกวิทย์  ตันทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียเทศบาลตำบลเสริมงาม ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม