ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้าน น.ส.ปณิดา จันทร์ต๊ะ บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้าน น.ส.ปณิดา จันทร์ต๊ะ บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้าน น.ส.ปณิดา จันทร์ต๊ะ บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด