ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด