ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนสายบ้านใหม่-บ้านนาไผ่ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ 3-6 ต.ทุ่งงาม มีพื้นที่ม่นน้อยกว่า 7,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนสายบ้านใหม่-บ้านนาไผ่ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ 3-6 ต.ทุ่งงาม มีพื้นที่ม่นน้อยกว่า 7,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนสายบ้านใหม่-บ้านนาไผ่ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ 3-6 ต.ทุ่งงาม มีพื้นที่ม่นน้อยกว่า 7,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด