ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัยในเขตเพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม