เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่มอบกระเบื้อง ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในบ้านศรีลังกา หมู่ 5  บ้านนาเอี้ยง หมู่ 7 ตำบลเสริมกลาง บ้านนาบอน หมู่ 2 บ้านมั่ว หมู่ 4  บ้านทุ่งงาม หมู่ 3  และบ้านดอนแก้ว หมู่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ดูเพิ่มเติม