ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ บริเวณฌาปนสถานบ้านนาบอน หมู่ 2 ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม จ. ลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ บริเวณฌาปนสถานบ้านนาบอน หมู่ 2 ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม จ. ลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ บริเวณฌาปนสถานบ้านนาบอน หมู่ 2 ต. ทุ่งงาม อ. เสริมงาม จ. ลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด