ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนสายบ้านใหม่-บ้านนาไผ่ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ 3-6 ต. ทุ่งงาม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,7240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนสายบ้านใหม่-บ้านนาไผ่ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ 3-6 ต. ทุ่งงาม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,7240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนสายบ้านใหม่-บ้านนาไผ่ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ 3-6 ต. ทุ่งงาม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,7240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด