เทศบาลตำบลเสริมงามส่งมอบ Face shield ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงามและโรงพยาบาลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามส่งมอบ Face shield ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงามและโรงพยาบาลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงามได้ส่งมอบ Face shield ต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม และโรงพยาบาลเสริมงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อใช้ในการป้องโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ดูเพิ่มเติม