ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีนายชัยยา  ลาดปาละ  นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสริมงาม ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม