ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลาะ(ต่อรางฯเดิม) บ้านทุ่งงาม หมู่ 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลาะ(ต่อรางฯเดิม) บ้านทุ่งงาม หมู่ 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลาะ(ต่อรางฯเดิม) บ้านทุ่งงาม หมู่ 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด