จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงามเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงามเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม ทำความสะอาด กวาดขยะ กวาดหยากไย่ ล้างระเบียง ถนน และเช็ดถูกสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ดูเพิ่มเติม