ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหนองผักบุ้ง – ทุ่งรัง ที่นา นางรุณ กิติศรี บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหนองผักบุ้ง – ทุ่งรัง ที่นา นางรุณ กิติศรี บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหนองผักบุ้ง – ทุ่งรัง ที่นา นางรุณ กิติศรี บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด