พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และโรงเรียผู้อายุเทศบาลตำบลเสริมงามเข้าร่วมในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ เทศบาลตำบลเสริมงามเสริมงาม ดูเพิ่มเติม