เจ้าหน้าที่กองช่าง ขุดวางท่อระบายนํ้าทิ้งในเขตพื้นที่

      ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่กองช่าง ขุดวางท่อระบายนํ้าทิ้งในเขตพื้นที่

เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่ขุดวางท่อระบายนํ้าทิ้งบ้านสบเสริม หมู่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม เพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563    ดูเพิ่มเติม