ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริงาม ดูเพิ่มเติม