ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด