เฝ้าระวังไฟไหม้

      ปิดความเห็น บน เฝ้าระวังไฟไหม้

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ออกพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังไฟไหม้ลุกลามเและหมอกควันในอากาศ ที่ทำสวนชาวบ้านและ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสริมงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ดูเพิ่มเติม