ติดตั้งโคมไฟในเขตพื้นที่

      ปิดความเห็น บน ติดตั้งโคมไฟในเขตพื้นที่

เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลเสริมงาม ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ  ในเขตพื้นที่สะพานใหม่ บ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน  ดูเพิ่มเติม