ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด