ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายเวียน ยะเปียง) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายเวียน ยะเปียง) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายเวียน  ยะเปียง) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด