การแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

      ปิดความเห็น บน การแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสารสัมพันธ์อำเภอเสริมงาม ครั้งที่ 8 ในวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและชุมชนในเขตอำเภอเสริมงาม  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม