เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเสริมงาม  นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม มอบหมายให้ นายสุทิน  วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และอ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ผู้ปกครอง นักเรียน เด็ก และเยาวชน  เข้าร่วมงาน  ภายในงานได้จัดกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ฐานเลขาคณิตพิชิตปิงโก  2. ฐานหนูน้อยพลังลม   3. ฐานโยนห่วงมหาสนุก   4. ฐานหนึ่งสองปิงปองเด้งดึ๋ง   5. ฐานแก้วน้ำมหาสนุก  ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม