วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี”
เทศบาลตำบลเสริมงาม กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
ดูเพิ่มเติม