จิตอาสาพัฒนาศาสนสถานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

      ปิดความเห็น บน จิตอาสาพัฒนาศาสนสถานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาและถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ วัดนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม