ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้งที่ 1 ปี 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้งที่ 1 ปี 2562

นายสุทัศน์ เทพเสาร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม