เวทีเสวนา สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

      ปิดความเห็น บน เวทีเสวนา สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  ร่วมเวทีเสวนา สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน กับทีมเทศบาลตำบลเสริมงาม และนายสุรพล ภูสด นายจรวด เขื่อนแก้ว คนพิการต้นแบบ  ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง  วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   ดูเพิ่มเติม