ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ละ เลี่ยง การใช้ถุงพลาสติก

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ละ เลี่ยง การใช้ถุงพลาสติก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม รณรงค์ลด ละ เลี่ยง การใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมประชาชนนำถุงผ้า และตะกร้ามามาตลาด เพื่อป้องกัน ลดขยะและลดสภาวะโลกร้อน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดนัดวันอังคาร ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม