พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายชัยยา  ลาดปาละ  นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  อำเภอแสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามและผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงามเข้ารับพระราชทานนี้ จะนำไปมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม  เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงาน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ดูเพิ่มเติม