ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมตู้สาขา สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมตู้สาขา สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมตู้สาขา สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด