ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม สังกัดกองการศึกษา ช่วยกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ และปล่อยโคมลอย จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมกันสืบสานและรักษาประเพณีไทยและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็กเล็กจะมีจิตใจรักในประเพณีอันดีงามของไทย ดูเพิ่มเติม