ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับคู่มือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับคู่มือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับคู่มือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด