ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายเวียน ยะเปียง) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายเวียน ยะเปียง) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายเวียน ยะเปียง) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด